Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Zomer 2007
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Zomer 2007

Rationeel-functioneel of moreel handelen? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het Dooyeweerd-kabinet: de overheidsvisie van het kabinet Balkenende IV PDF Print Email
Written by   

In het kabinet wemelt het van de (ex)gereformeerden, of zelfs Dooyeweerdianen. Het Nederlands Dagblad kopte al in deze geest (in navolging van wikipedia) en ook volgens Sytze Faber heeft dit kabinet dankzij de christenunie een dooyeweerdiaanse staatsopvatting. Hieronder evalueert Hans Martien ten Napel de herleving van kerk, staat en maatschappij.

 
Is de economie van het geluk het ei van Columbus? PDF Print Email
Written by   

Recent hebben economen in ‘de economie van het geluk’ de mens als mens herontdekt en dit leidt tot verrassende, nieuwe inzichten. Het schaarstedenken raakt achterhaald in een welvarende maatschappij. Of meer geluksdenken dan de oplossing is? Dat is een vraag waarover economen en filosofen nog wel even door mogen filosoferen.

 
Een vroedvrouw voor het HBO PDF Print Email
Written by   

Doekle Terpstra wil het vak filosofie verplicht stellen voor het Hoger Onderwijs en de talenten van studenten tot leven wekken. Dat kan alleen met een vroedvrouw voor het HBO.

 
De complexe wereld van de ingenieur PDF Print Email
Written by   

In september van dit jaar komt bij uitgeverij Boom het boek Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie (werktitel) uit. Dit boek bestaat uit vier delen: Introductie, Analyse van Techniek, Techniek en maatschappij en Casussen. Het is geschreven vanuit de reformatorische wijsbegeerte zoals die ontwikkeld is door Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven. In dit en in de komende nummers zullen enkele fragmenten als voorpublicatie opgenomen worden.

 
Het is pas veilig als we allemaal in de kerker zitten PDF Print Email
Written by   

Interview met Hans franken, hoogleraar informatierect en eerste-kamerlid, naar aanleiding van het rapport van het Rathenau Instituut over misdaad- en terreurbestrijding.

 
Broeder ezel PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Debat: Religie is terug PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Theo de Boer: Ik heb een sterke drang naar articulatie PDF Print Email
Written by   
Ontroerd raken door woorden. Genieten wanneer iemand precies verwoordt wat je zelf ervaart. De liefde voor het woord en zijn betekenis weet prof. dr. Theo de Boer te verenigen met zijn vak als filosoof. Daaraan is een lange ontwikkeling voorafgegaan, waarbij De Boer heeft geleerd de rede te verbreden. In zijn zoektocht naar de pointe, naar de zin, is hij – zoals hijzelf zegt - ánders rationeel gaan denken en heeft hij steeds meer afstand genomen van de sciëntistische en utilistische denkwijze die op universiteiten en in onze samenleving gemeengoed zijn.
 
Is geloof een vorm van kennis? PDF Print Email
Written by   

Eindexamenonderwerp voor het vwo filosofie: Rede en religie

Read more...
 
Wat jij niet ziet PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een liberaal of een christelijk-sociaal Europa? PDF Print Email
Written by   

Nationale christelijk-sociale organisaties moeten zich Europees organiseren, is het advies van Jan jacob Van Dijk. Alleen op deze manier kan het liberale tij gekeerd worden.

 
Nadenken over ontwerpen en gebruiken PDF Print Email
Written by   
Op 15 juni jongsleden verdedigde Jeroen de Ridder aan de Technische Universiteit Delft zijn proefschrift getiteld “Reconstructing Design, Explaining Artifacts”. De Ridder was lid van de Wetenschappelijke Raad van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte. Het onderzoek dat leidde tot dit proefschrift werd gedaan in het kader van het Delftse techniekfilosofische onderzoeksproject ‘The Dual Nature of Technical Artifacts’. In dit artikel gaat het om de vraag of het proefschrift van De Ridder er blijk van geeft dat hij ook in de reformatorische wijsbegeerte actief is. Of is er sprake van twee gescheiden filosofische werelden?
 
De matrix van de technologische cultuur PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Kan een christen methodisch-atheïst zijn? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie