Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Winter 2006
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Winter 2006

Homo Ludens PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De crisis van de Westerse cultuur PDF Print Email
Written by   
In het werk van wijlen dr. F. de Graaff vinden we een diepzinnige en bijbels verantwoorde visie op het ontstaan en het wezen van de zogenaamde ‘Crisis van de Westerse cultuur’. Centraal in het denken van De Graaff is de overtuiging dat de schepping bestaat uit de materiële zintuiglijk waarneembare wereld en de geestelijke wereld. Daarbij is de geestelijke wereld betrokken op de materiële wereld. De materiële wereld is aangelegd op een betrekking tot de geestelijke wereld en wordt erdoor gedragen. In zijn denken over menszijn, leven en geschiedenis, gaat De Graaff dan ook uit van de cultuur. Immers, zo stelt hij, de wortel van iedere cultuur is een cultus, de verering van één of meer geestelijke machten.
 
Schreeuw om gerechtigheid - Het anders-globalisme van Noreena Hertz PDF Print Email
Written by   
"Jong, sexy, intelligent en wereldberoemd” was de kop waarmee Observant, het weekblad van de Universiteit van Maastricht, verslag deed van de lezing van Noreena Hertz bij de opening van het academisch jaar 2005-2006. Tijdens de lezing was het doodstil in de zaal. Alle toehoorders waren gevangen door haar stem, haar verschijning en haar woorden. Op beheerste wijze formuleerde ze haar kritiek op het globaliserende kapitalisme. Met krachtige vergelijkingen schetste ze de problematiek: “Een wereld waarin de vierhonderd rijkste belastingbetalers in de Verenigde Staten elk jaar meer verdienen dan de 161 miljoen Afrikanen ten zuiden van de Sahara. Een wereld waarin de EU-subsidie per koe per dag tweeenhalve euro bedraagt, hoger dan het dagloon van eenvijfde van de wereldbevolking”. Haar kritiek gaat verder: ze is van mening dat door privatisering en globalisering de markt zo sterk geworden is dat de democratie in haar fundamenten bedreigd wordt en dat de vrede op onze planeet op het spel staat.
 
Onkruid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Levenskunst als verandermanagement PDF Print Email
Written by   
Er bestaat onder christenen een allergie voor zelfverwerkelijking en maakbaarheid, terwijl er bijna op iedere pagina van de bijbel een oproep tot verandering klinkt.
 
Kan een computer ethisch denken? PDF Print Email
Written by   
In een sciencefictionfilm als The Matrix interacteren mensen voortdurend met personages die in feite computerprogramma’s zijn: Agent Smith en het Orakel bijvoorbeeld. Doordat deze personages in een virtuele wereld als menselijke gestalte worden weergegeven, vergeten we veelal dat het programma’s zijn. We schrijven ze al gauw allerlei morele eigenschappen toe: eerlijk, onbetrouwbaar, betrokken, trouw, enzovoort. Maar in hoeverre kan dat eigenlijk, programma’s die morele eigenschappen hebben, of computers die ethisch denken? Dit artikel is een voorpublicatie uit De Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur, dat binnenkort bij Buijten & Schipperheijn verschijnt.
 
Persoonlijke relaties centraal stellen bij burgerschap PDF Print Email
Written by   
De achtereenvolgende kabinetten ‘Balkenende’ hadden één belangrijk motto: de burger moet als hij in de problemen komt niet meteen naar de overheid kijken om ze op te lossen. Vrijdag 10 november j.l. inaugureerde Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij plaatst instemmende maar ook kritische kanttekeningen bij dit streven van het kabinet.
 
Jan Dengerink, filosoof van de scheppingsidee PDF Print Email
Written by   
In 1971 ging ik in Utrecht chemie studeren en werd ik lid van de Vereniging van Gereformeerde Studenten
te Utrecht (VGSU). In deze vereniging stond het wijsgerig reflecteren in hoog aanzien. Daarnaast was er een dispuut – Sp.I.R.I.T.U.S. geheten – dat wijsgerige teksten besprak en filosofische weekenden organiseerde. En de meest ‘heilbegerige’ studenten volgden de colleges reformatorische wijsbegeerte. Als tweedejaars student werd ik meegetroond naar de colleges van professor Klaas Popma. Popma was bevlogen, humoristisch, sprankelend, veelzijdig, diepgaand, chaotisch, en erudiet. Of, meer eigentijds, Popma was een experience. Met de komst van Jan Dengerink als opvolger van Popma in Utrecht (en Groningen) veranderde er veel. Dengerink was wat stijf en sprak met een ‘Haags accent’. De colleges waren minder verrassend, sprankelend en bevlogen. Maar de stof werd nu wel systematisch behandeld en ... we begrepen er veel meer van.
 
Sander Griffioen: Als filosofie niet geleefd kan worden, betekent ze niets PDF Print Email
Written by   
“Als je hebt gewonnen, heb je juist verloren.” Met deze zin leerde vader Griffioen zijn zoon Sander bescheiden te zijn en zijn leven in dienst te stellen van hogere doelen. In juni dit jaar nam hij afscheid als bijzonder hoogleraar cultuurfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar legde hij zich de laatste jaren toe op interculturele filosofie, gericht op China en leerde vooral in termen van én-én te denken.
 
Verlangen naar een perfecte wereld PDF Print Email
Written by   
Mensen dromen altijd van een beter leven. Dat is iets van alle tijden. En je kunt vast wel raden waarom. Want hoe goed je het ook hebt, het leven dat je leidt, is verre van volmaakt. Er blijft nog heel veel te wensen over. En hoe gelukkig je leven ook is, er komen altijd momenten waarop het veel minder is: ernstige ziekte, het overlijden van geliefden. Voor jongeren lijkt dat soms nog ver weg, maar het kan soms zomaar heel dichtbij komen.
Read more...
 
De questie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het evidentialisme van Herman Philipse PDF Print Email
Written by   
Herman Philipse heeft zich enkele maanden geleden laten ontvallen dat het onredelijk is om in God te geloven, omdat er simpelweg geen bewijs is voor het bestaan van God. Helaas legt hij nergens uit wat hij hier precies mee bedoelt. Hoe moeten wij het argument reconstrueren en hoe plausibel is het?
 
Met Kuyper zijn we nog niet klaar PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Filosofie en The Matrix PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De filosoof aan het eind van het heelal PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie