Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Winter 2010
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Winter 2010What's in a name? Nou dit PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Theologiseren in een seculiere tijd PDF Print Email
Written by   

We kunnen prima zonder God als Schepper en Onderhouder. Maar het voelt uiteindelijk niet goed. Is dit alles? is de vraag die zich opdringt. Wat leren theologen van de analyse van Charles Taylor? Bert de Leede geeft antwoord.

 
Geniet nooit met mate PDF Print Email
Written by   

Ooit was er een antialcoholcampagne met als leus: Geniet, maar drink met mate. Een campagne die kenmerkend is voor het moderne moralisme. Vroeger was het vooral de steile calvinist die vond dat genieten vooral een zaak was van maathouden. Tegenwoordig zijn het de gezondheidsridders die overal waarschuwen voor onmatig gedrag.

 
Catherine Ashton en de wereldvrede PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Leren van elkaar in de interreligieuze dialoog PDF Print Email
Written by   

Tussen april en november 2010 organiseerde de Stichting voor Christelijke Filosofie het project ‘Interreligieuze Dialoog Nanotechnologie’. Over nanotechnologie wordt gezegd dat ze na biotechnologie en informatietechnologie de volgende technische revolutie gaat worden die ons leven ingrijpend gaat veranderen. In de afgelopen eeuw hebben we al meerdere technologische revoluties gezien. De laatste technologie die ons leven revolutionair veranderde is de informatietechnologie. Wie komt nog een dag door, zonder even op internet te kijken? Hoeveel mensen voelen zich onbehaaglijk wanneer ze erachter komen dat ze hun mobiele telefoon zijn vergeten? Of nog sterker: hoeveel mensen kunnen zich niet eens voorstellen dat ze hun mobiel zouden vergeten?

 
Constant? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Repressie is uit den boze. Interview met pedagoog Bas Levering PDF Print Email
Written by   

Wie een goede opvoeder wil zijn en daar tijd in steekt, geniet in Nederland respect. Nergens ter wereld wordt zo veel parttime gewerkt. Pedagoog Bas Levering is dan ook niet ontevreden en vindt dat in de media probleemsituaties worden uitvergroot, waardoor het ten onrechte lijkt dat het slecht gesteld is met de opvoeding van onze jeugd. Incidenten worden door de pers en de politiek aangegrepen om een verkeerd beeld neer te zetten. Dat beeld, aldus Levering, wordt vervolgens met verkeerde middelen bestreden: repressie en handhaven.

 
Misverstand PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
De terugkeer van Rainer Maria Rilke PDF Print Email
Written by   

Een gebedenboek voor leken heet in het Latijn horarium. In het Duits is de naam van een dergelijk gebedenboek Stundenbuch. Zo noemde de uit Praag afkomstige Duitstalige dichter, prozaschrijver en briefvirtuoos Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) zijn verzameling gedichten die in 1905 verscheen. Van de Nederlandse vertaling uit 2004 kwam in 2009 de tweede druk uit. En dat, terwijl het nota bene om een bar slechte vertaling gaat. De belangstelling voor Rilke moet in onze tijd wel aardig groot zijn dat de koper bereid is om geld neer te tellen voor een vertaling die aan alle kanten hapert. Bovendien gaat het niet om een integrale vertaling en geeft vertaler Piet Thomas geen verantwoording van zijn selectie, noch van zijn vertaalstrategie. Is Rilke gewoonweg zeer welkom, ook al verschijnt hij in een bedenkelijk gewaad? Is Rilke opnieuw van belang in onze cultuur met zijn ideeën over God, de dingen, de dood, het zwijgen en het woord?

 
Jan Lever (1922-2010) en de WdW PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Dunne plekken zoeken waar de transcendentie oplicht PDF Print Email
Written by   

Per 1 januari 2011 is dr. Renée van Riessen benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Transcendentie is haar thema, samen met de pluriformiteit en de geschapenheid van de werkelijkheid (een uitgebreid interview met haar kunt u vinden in de rubriek Ecce Homo van Beweging 2008 nummer 1.)

 
Vrijheid moet je actief zoeken PDF Print Email
Written by   

“Mijn veronderstelling is dat de vraag naar onze vrijheid belangrijk en persoonlijk is. Word je geleefd door je omgeving of door de natuurwetten? Zijn we een cluster willoze atomen, of niet? En waarom dan niet? Het antwoord op deze vragen levert een levenshouding op. Het zijn geen obligate vragen. Het kost iets om ze te beantwoorden.” Arjan Visser over zijn lesmodule voor het voortgezet onderwijs ‘Bronnen van vrijheid’. Een autobiografisch geïnspireerde module waarin verschillende visies op vrijheid worden vergeleken.

Read more...
 
Antoine Bodar. Betekenisvolle woorden en goed gestileerde auto's PDF Print Email
Written by   

Liefde, dood, schoonheid en waarheid. Dat zijn de woorden waar het in het leven van Antoine Bodar om gaat. Woorden die samenkomen in en de inspiratie vormen voor een wellevende levenshouding. Wellevend, beleefd, respectvol. Voor Bodar zijn het woorden die een uiting vormen van liefde en respect en tegelijkertijd van schoonheid. Grote woorden. Welke betekenis hebben ze voor Antoine Bodar zelf?

 
In memoriam Jan D. Dengerink PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Er is geen god en Philipse is zijn profeet PDF Print Email
Written by   

Gert van den Brink heeft het aangedurfd zijn mentor en collega Herman Philipse met eigen wapens te bestrijden. Hij neemt de kennisopvatting onder de loep die Philipse gebruikt om met het bestaan van God korte metten te maken. Voor mij is dit een een schoolvoorbeeld van de manier waarop je met andersdenkenden omgaat. Aandachtig luisteren naar hun argumenten en in de weergave van hun opvattingen ze het volle pond geven. Dan, en pas dan, komt de kritiek.

 
Meer dan ontspanning alleen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie