Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Lente 2010
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Lente 2010Freud over de datum PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het Darwinjaar is voorbij. Hoe nu verder? PDF Print Email
Written by   

Op 16 januari jl. presenteerde Jaap Klapwijk op de studieconferentie van de Stichting voor Christelijke Filosofie zijn boek ‘Heeft de evolutie een doel? Over schepping en emergente evolutie’ (Kok, Kampen, 2009). Hieronder een samenvatting van zijn lezing. De volledige tekst verschijnt te zijner tijd in ‘Radix’.

 
Er zij licht PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Krediet en credo in de crisis PDF Print Email
Written by   

Zo’n kleine vijftien jaar geleden las ik in de krant een artikel over de vraag waarom mensen kinderen krijgen. Economisch nut heeft het ouderschap inmiddels niet meer, maar sociaal des te meer, zo wisten een paar Amerikaanse demografen te melden. We krijgen geen kinderen meer om ons op onze oude dag door te laten verzorgen, maar om, al lang daarvóór, onze maatschappelijke contacten levendig te houden. Ieder die weleens een zandbak bezocht heeft, weet hoe dat gaat.

 
More & Moore PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De diepere achtergronden van het klimaatprobleem PDF Print Email
Written by   

De documentaire ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore heeft geleid tot een doorbraak in de publieke opinie. Alhoewel deze documentaire vol retoriek zit, op een suggestieve manier de gegevens presenteert en meerdere onjuistheden bevat, wordt algemeen erkend dat de boodschap juist is: het klimaatprobleem wordt grotendeels door het handelen van de mens veroorzaakt. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Al Gore (samen met het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ – een orgaan van de VN) heeft de autoriteit van deze documentaire alleen maar versterkt.

 
Feit en waarde PDF Print Email
Written by   

Is echte economie een economische wetenschap waarin levensbeschouwing geen rol speelt? Bestaat christelijke economie om die reden ook niet? In de zuivere of positieve economie blijken feit en waarde al niet te scheiden. Nog afgezien of het wenselijk zou zijn, is neutrale economie dus onmogelijk. Het gehanteerde zinperspectief in de economie dient daarom te worden geëxpliciteerd en bediscussieerd in plaats van te worden weggestopt.

 
Weeffouten in de Monetaire Unie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De opmars van de culturele studies in Nederland vraagt om een stevig debat PDF Print Email
Written by   

Culturele Studies komen op en verdringen de traditionele studies in de Letterenfaculteiten. Ten onrechte, vindt Hans Ester. Het programma van Culturele Studies bevat te veel onuitgesproken elementen en toont te weinig historisch besef.

 
Gezond verstand PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De grenzeloosheid voorbij PDF Print Email
Written by   

Wie er op nummer 35 woont? Dat is een oudere man, katholiek, altijd met zijn handen gewerkt. Op die manier kon je vroeger de Nederlandse samenleving indelen. Nu gaat dat niet meer. Onze samenleving bestaat uit opwaarts mobielen, gemaksgeoriënteerden, hedonisten enzovoort. Deze indeling in burgerschapstijlen is bekend geworden door onderzoeksbureau Motivaction. Ronald van Steden geeft een taxatie van het onlangs door Motivaction uitgebrachte ‘De grenzeloze generatie’.

 
Een barbaarse stad op een berg. James Kennedy en Erik Borgman over kerk-zijn in de samenleving PDF Print Email
Written by   

Er wordt weer opnieuw nagedacht over de publieke rol van religie en religieuze gemeenschappen. Een van de boeken die hierover onlangs zijn verschenen, is het inmiddels veelbesproken ‘Stad op een berg’ van James Kennedy. Ik zal proberen het voor hem op te nemen in de stroom van kritiek die zijn boek oogstte, door te laten zien hoe zijn ideaal van de ‘contrastgemeenschap’ overeind kan blijven zonder daarbij de schuilkelders op te hoeven zoeken. Een van de nieuwste boeken van Erik Borgman, ‘Overlopen naar de barbaren’, Biedt daarvoor belangrijke aanknopingspunten.

Read more...
 
Weest niet al te rechtvaardig (1) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Zelf filosoferen of filosofie bestuderen? PDF Print Email
Written by   

De bekende Engelse conservatieve filosoof Roger Scruton schrijft in zijn inleiding op de filosofie: ,,Wijsbegeerte (…) kan op twee manieren worden benaderd: door haar zelf te beoefenen of door te bestuderen hoe anderen haar hebben beoefend.’’ In ‘a nutshell’ stipt Scruton hier een controverse aan in het filosofieonderwijs: de visie dat het vak filosofie moet bestaan uit het bestuderen van wijsgerige literatuur ‘versus’ de visie dat filosofie geleerd moet worden door zelf te filosoferen. Maar sluiten deze beide uitgangspunten elkaar eigenlijk wel uit? Hoe moet het filosofieonderwijs er idealiter uitzien?

Read more...
 
Laffe christenen empoweren PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Eerbetoon aan Kees Klop PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Nadenken over relaties in de communicatie PDF Print Email
Written by   

Alle mensen communiceren, maar er is zo veel wat met communicatie wordt aangeduid dat het onduidelijk is waar het communicatieve nu in schuilt. De meest gangbare opvatting beschouwt communicatie als een proces waarbij een bron een boodschap verstuurt of een signaal afgeeft waaruit de ontvanger informatie kan halen. Het effect en de informatieoverdracht staan hierbij centraal. Deze opvatting wordt het transmissiemodel genoemd. De vraag is echter of hiermee het wezen van communicatie geraakt wordt. In dit artikel willen we hiernaar op zoek gaan.

 
Naturalisme en fysicalisme. Een reactie op Remko Muis en Henk Geertsema PDF Print Email
Written by   

Na de verschijning in 2009 van Jacob Klapwijks boek ‘Heeft de evolutie een doel? Over schepping en emergente evolutie’, besprak Remko Muis een deel van de inhoud in Beweging (herfst 2009). In tegenstelling tot Klapwijk meent hij dat naturalisme geen performatieve tegenspraak inhoudt (een uitspraak waarbij de inhoud van wat gezegd wordt de zekerheid waarmee dat gezegd wordt, ondermijnt). In een reactie probeert Henk Geertsema Muis van het tegendeel te overtuigen (Beweging, winter 2009).

 
Liegen en leugens PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Tussen dogmatisme en scepsis PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Er zijn geen dingen die niet bestaan PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie