Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Zomer 2009
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Zomer 2009

... keer zeven PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Nederland demoraliseert PDF Print Email
Written by   

Vijftig jaar geleden werd ik geboren, veertien jaar na ‘de’ oorlog en zes jaar na ‘de’ ramp. De schade van de oorlog was hersteld en er heerste een optimistische ‘Deltaplan-stemming’: Nederland trok zich terug achter hoge dijken en waterkeringen om de boze wereld buiten te houden.

Thans wordt vaak met enige minachting teruggekeken op de kneuterige jaren 50. Tegelijk is het indrukwekkend met hoeveel energie en veerkracht men toen de wederopbouw heeft opgepakt. Daarmee werd de basis gelegd voor een periode van ongekende welvaartsgroei. Voor mensen van mijn leeftijd of jonger is welvaart een vanzelfsprekendheid geworden. Uit mijn vroegste jeugdherinneringen kan ik nog wel beelden van schaarste putten, maar ze lijken ver weg. Ik ben nooit tekortgekomen.

 
In orde PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Liever 1 God dan 10^500 universums! PDF Print Email
Written by   

Vrijwel iedereen weet intussen dat 2009 het jaar van de evolutie is, omdat Darwin 200 jaar geleden geboren werd en 150 jaar geleden zijn beroemde werk On the origin of species (Over het ontstaan van de soorten) verscheen. Hoewel de hogere ontwikkeling van het leven niet bewezen is en Darwin wist dat hier veel onbeantwoorde vragen waren, jubelt de massa hem toe en twijfelt er niet aan dat alle onopgeloste problemen ooit door de wetenschap beantwoord zullen worden.

Minder bekend is dat 2009 tevens het jaar van de astronomie is, omdat Galileo Galilei in 1609 voor het eerst een kijker gebruikte en Johannes Kepler in november van datzelfde jaar zijn werk Astronomia Nova (De nieuwe astronomie) publiceerde. Daarin stonden de beroemde drie naar hem genoemde wetten, die de banen van de planeten om de zon beschrijven en die enige decennia later Newton hielpen zijn theorie van de zwaartekracht te formuleren. Nu, na 400 jaar sterrenkundig onderzoek, weten astronomen veel meer dan in Keplers tijd. Toch stelt het heelal de wetenschap nog voor veel vragen. Net zoals het ontstaan van het leven, zijn ook het ontstaan en de natuur van het heelal allesbehalve wetenschappelijk ontsluierd. Beide staan eerder voor grotere raadsels dan voor kleinere.

 
In de aap gelogeerd? - Schepping/Evolutie is non-issue PDF Print Email
Written by   

Toen ik in de jaren 70 evangelisatiewerk deed op de camping, verbaasde ik mij erover dat vrijwel ieder gesprek dat je aanknoopte binnen enkele seconden op het dilemma scheppingsgeloof of evolutionisme uitkwam. Ik herinner mij nog goed, dat ik mij daar toen ook nog onmiddellijk aan overgaf. Het verhaal over een collectie verfbussen die spontaan ontploften voor een opgehangen laken, waarna zich op dat laken de Nachtwacht aftekende, herhaalde ik telkens weer met een gevoel van triomf over mijn Bijbelse wijsheid. Toch heb ik eigenlijk nooit een gesprekspartner ontmoet die zich door dat verhaal liet overtuigen. Meestal eindigde het gesprek in een onvruchtbare patstelling.

 
Het subsidiariteitsbeginsel als januskop PDF Print Email
Written by   

Krijgen de Europese instellingen niet te veel macht? Slaat de Europese regelzucht niet te ver door? Moet het nationale parlement niet meer te vertellen hebben? Vragen die blijk geven van toegenomen wantrouwen jegens Brussel. Het subsidiariteitsbeginsel blijkt niet de betrokkenheid en helderheid te hebben gebracht waar de Europese regeringsleiders op hadden gehoopt.

 
Moeten we de 'C' van de gevel slopen? PDF Print Email
Written by   

Zorgaanbieders zijn dom bezig als ze in deze tijd de christelijke identiteit van hun organisatie willen afschaffen. Een organisatie die zich op waarden wil onderscheiden kan dat het beste doen door de levensbeschouwelijke wortels zichtbaar te maken.

 
Een platte pannenkoek van 6000 jaar oud PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Die digter dink deur die oog - Vraaggesprek met de Zuid-Afrikaanse dichteres Lina Spies PDF Print Email
Written by   

De Zuid-Afrikaanse dichteres Lina Spies werd in 1939 geboren. Zij studeerde Afrikaans en Nederlands in het idyllische Stellenbosch. Een verblijf van twee jaar in Amsterdam (studie aan de VU) had grote vormende waarde voor haar. In haar werk domineren vier onderwerpen: de verhouding tot God en Jezus Christus; het kwetsbare kind; de liefde voor zowel Zuid-Afrika als Nederland; het wonder van de poëtische scheppingskracht. De poëzie van Lina Spies weet de grote levensproblemen zodanig te verwoorden dat veel lezers in Zuid-Afrika hun eigen vraagstukken en ervaringen daarin vertegenwoordigd zien. Met heldere stellingnamen neemt zij deel aan theologische debatten binnen Zuid-Afrika, onder meer over de opvattingen binnen de zeer invloedrijke charismatische geloofsgemeenschappen.

 
Ken jezelf PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Erno Eskens - Dierenrechtenactivist, maar liever een logicus dan een moralist PDF Print Email
Written by   

De viskom is symbool geworden voor het verwijt dat wij als dierenbeweging helemaal gek zijn geworden: we komen zelfs voor vissen op. Maar ja, uiteindelijk hebben die vissen het slecht in zo’n kom. Als ze door zo’n kom naar buiten kijken, zien ze de wereld vervormd. Daar schrikken ze enorm van. Dus hebben ze een verhoogd stressniveau. Daar komt bij dat de kom veel te klein is. Dus heb ik intussen onze drie guppies in een andere kom gedaan. Ook daar moeten ze nu uit. Dat is voor mij symbolisch voor gestaag groeiend inzicht over hoe je met dieren om moet gaan. In het begin denk je dat het allemaal niet uitmaakt, het zijn gewoon een soort drijvende objecten in een kommetje. Langzamerhand word je je bewust dat het anders is. Je kunt je afvragen of we niet iets beters te doen hebben dan ons druk maken over vissen in kommetjes. Het antwoord daarop is dat het óók nodig is om je hierover druk te maken, naast alle andere vormen van onrecht in de wereld die je probeert te bestrijden.

 
Rookverbod is goede maatregel PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Schuld en excuses in crisistijd PDF Print Email
Written by   

Enkele bankiers zeiden ‘sorry’ naar aanleiding van de kredietcrisis. De Nederlandse Vereniging van Banken onthield zich echter van een oordeel. Als collectief lieten de banken het dus afweten en dat is moreel bederf, aldus mr. P. Ingwersen. Wat is de waarde van een excuus?

 
Slagen met filosofie PDF Print Email
Written by   

Twee oud-leerlingen over de waarde van het vak filosofie

Sinds een aantal jaren kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen voor het vak filosofie. Hoe kijken oud-leerlingen terug op het vak? Hoe zijn ze erdoor gevormd? Welke rol speelt filosofie nu nog in hun leven? Twee oud-leerlingen geven antwoord op deze vragen. Rik Peels vertelt hoe de eerste les filosofie hem tot verwondering bracht en hoe hij als filosoof verwonderd is gebleven. Caroline Grasmeijer vertelt hoe filosofie haar helpt in haar werk als muziekdocent.

Read more...
 
'Ik' is de directeur van mijn bewustzijn - Emailinterview met Arie Bos PDF Print Email
Written by   

Huisarts Arie Bos schreef een antropologie Hoe de stof de geest kreeg; de evolutie van het ik. De centrale stelling van zijn boek is: ‘De stof heeft nooit de geest gekregen. Het is andersom. De geest heeft de stof voortgebracht. En het leven en het bewustzijn. Maar de geest verbindt zich op geen enkele manier zó met de stof als bij het wezen dat vrij genoeg is om zichzelf te sturen: de mens.’

Bos realiseert zich dat hij een ‘soft’ standpunt heeft, maar hij verdedigt het met verve, door gebruik te maken van uitsluitend filosofische en wetenschappelijke middelen. Een belangrijk gegeven vormen bijna-doodervaringen waarin mensen achteraf controleerbare waarnemingen doen zonder dat er hersenactiviteit is gemeten.

 


Sophie