Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Lente 2009
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Lente 2009

De zondeval van het christendom PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het ressentiment verklaart veel menselijke emoties. Over Nietzsche en Scheler PDF Print Email
Written by   

Het woord ressentiment is in de hedendaagse cultuur een vertrouwd begrip geworden. Ressentiment doelt op een soort vijandigheid van individuele mensen ten opzichte van anderen en van de ene groep jegens de andere. Die groep kan aan beide kanten cultureel en etnisch bepaald zijn. ‘Vijandigheid’ is niet voldoende om weer te geven om welke diepliggende sentimenten het hierbij gaat. Het ressentiment gaat namelijk niet openlijk de strijd met de (superieur geachte en daarom gehate) tegenstander aan, maar smeedt in het geheim een complot om de ander te ondermijnen. Die ander is voor de ressentimentmens tegenstrijdig genoeg het tegendeel van een verachtelijk wezen. De vraag die aan deze alles overheersende emotie ten grondslag ligt, luidt namelijk: waarom ben ik niet zoals jij? Omdat ik niet ben zoals jij, zal ik je ten val brengen.

 
Is er waarschijnlijk geen God? (1) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Eerlijker en duurzamer PDF Print Email
Written by   

De recente kredietcrisis heeft nog weer eens benadrukt hoe gebeurtenissen die op de ene plek van de wereld plaatsvinden tot aan de andere kant toe hun effect hebben. Naast deze negatieve kant van globalisering zijn er ook positieve kansen. De SER wijst daarop in de recente publicatie Duurzame Globalisering, met de kanttekening dat er meer aandacht voor duurzaamheid en eerlijkheid moet komen. Maar hoe kunnen we globalisering in die goede richting sturen?

 
De Duitse en de Amerikaanse atoombom PDF Print Email
Written by   

In september 1941 bracht Werner Heisenberg een bezoek aan zijn goede vriend Niels Bohr. Heisenberg was Duitser, werkte voor de nazi’s aan de splijting van uraniumkernen en mogelijk zelfs aan de ontwikkeling van atoomwapens. Bohr was half-Joods en staatsburger van het door de nazi’s bezette Denemarken. De ontmoeting moet voor beiden een groot risico hebben ingehouden, omdat Heisenberg beschikte over strikt geheime informatie, en Bohr ervan werd verdacht in contact te staan met de Engelsen en Amerikanen. Wat er precies is gezegd en voorgevallen, is onduidelijk en zelfs over de locatie waar het gesprek heeft plaatsgevonden, verschillen de meningen. Niettemin heeft het de gemoederen onder wetenschapshistorici decennialang beziggehouden. Duidelijk is dat het gesprek zo’n grote impact heeft gehad op de relatie tussen Bohr en Heisenberg, dat hun ooit zo hechte vriendschap nooit meer helemaal de oude is geworden.

 
Is er waarschijnlijk geen God? (2) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Dialogisch soeverein? Over filosoferen met kinderen (FMK) PDF Print Email
Written by   

Onderzoek in Schotland toonde aan dat basisschoolkinderen door (meerjarige) filosofielessen helderder en onafhankelijker denken, meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen, zich toleranter gedragen en bovendien meer zelfvertrouwen ontwikkelen. In het vervolgonderwijs bleven deze vaardigheden en attitudes behouden. Ook op Nederlandse basisscholen is het filosoferen met kinderen in opmars. Hoe gaat dit eraan toe? Welke visie zit erachter? Een impressie van de hand van Huib Waardenburg, nauw betrokken bij filosofieonderwijs op basisscholen.

 
De schone kunsten dienen nergens toe - Interview met Diederik Kraaijpoel PDF Print Email
Written by   

Een goed schilderij kan de indruk van voleinding wekken, van uiteindelijke harmonie. Daarom hebben veel mensen bij kunst religieuze associaties. Dat is begrijpelijk, maar niet in orde. De religie belooft ons dat we die harmonie deelachtig zullen worden in de werkelijkheid, weliswaar aan het einde der tijden, maar toch. In de kunst daarentegen is het fictie. Het zal nooit gevonden worden in de echte wereld, maar blijven in de kunstmatige wereld van de kunst.

In mijn beste werken wil het me weleens lukken. Het heeft met muziek te maken. Wanneer ik naar Brahms luister, voel ik verwantschap. Zijn muziek is niet spontaan geschreven. Bij Mozart is alles meteen raak, die hoeft nooit iets te verbeteren; Brahms is alsmaar aan het verbouwen, maar het resultaat lijkt gegroeid als een plant. Hij weet de onderdelen te verbinden. Daar ben ik ook heel aardig in. Mijn werk heeft helaas dezelfde tekortkomingen. Brahms is dikwijls te opdringerig, vooral in zijn orkestwerken. Te veel nadruk op van alles en nog wat. Ik heb ook de neiging om alles vol te maken. Maar als ik goed op dreef ben, komt het in evenwicht, jawel, edle Einfalt und stille Grösse.

 
Met Augustinus, Calvijn en Kuyper voor/tegen Darwin PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Debat: Christus is een pacifist - Een christen dus ook PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Kars Veling: Ik loop niet te koop met wat ik vind PDF Print Email
Written by   

Als ik denk aan de filosofie, en waaraan ik in mijn leven altijd geïnteresseerd ben geweest, dan zie ik een heldere lijn. Naar mijn idee kan filosofie worden benoemd als systematische reflectie. Dat heeft te maken met rationaliteit. Wat is dan rationaliteit? Rationaliteit is voor mij niet zoeken naar een argumentatieve fundering van wat je als waar aanneemt. Dat vind ik een overschatting van rationaliteit. Rationaliteit is voor mij het vermogen en de bereidheid om je te verantwoorden. Als je openstaat voor kritiek, heb je een rationele instelling. Rationeel staat dan niet tegenover geloof of betrokkenheid of passie. Je bent rationeel als je – bijvoorbeeld vanuit je geloof – in de wereld staat en bereid bent om uit te leggen waarom je gelooft én als je bereid bent om te reageren op vragen daarover. Ik heb dat beschreven in mijn boek Ruimte voor de rede, waarbij ik ook een stappenplan voor zelfreflectie geef.

 
Federalisme en referendum PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De utopie is dodelijk en nog lang niet verdwenen PDF Print Email
Written by   

Wat hebben communisten, nazi’s, islamisten en neoconservatieven gemeen? Het geloof in een utopie. En de oorzaak daarvan is het christendom. Zonder de christelijke eschatologie hadden deze politieke religies van de moderne tijd niet kunnen bestaan. Een artikel naar aanleiding van John Grays recentste boek Zwarte Mis over het examenonderwerp voor het havo: de utopie.

Read more...
 
Je andere wang toekeren is 'normaal' PDF Print Email
Written by   

Wie ‘rechtvaardige oorlog’ zegt, zegt ‘Augustinus’. Maar is dat terecht? Zegt Augustinus niet veel meer? Een confrontatie van het gangbare niet-pacifistische beeld van Augustinus met zijn commentaar op de Bergrede.

 
Het zwaard van de overheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Vooral het goede baart geweld - Interview met Hans Achterhuis en Wijnand Duyvendak PDF Print Email
Written by   

In het najaar van 2008 verscheen het magnum opus van Hans Achterhuis Met alle geweld, een thema dat hem zijn leven lang heeft gefascineerd en waar hij dertig jaar geleden anders over dacht dan nu. Hoewel hij een debatbepalende filosoof in Nederland is, is juist over dit boek het debat nog niet zo op gang gekomen. Ook Wijnand Duyvendak publiceerde in dezelfde tijd een boek om het debat te zoeken. En het debat kreeg hij. Maar het ging over een heel ander thema dan hij aan de orde wilde stellen: zijn persoonlijke actieverleden in plaats van het klimaatprobleem. Een gesprek over die verdraaide jaren zeventig en tachtig.

 
Wijsheid van leerlingen en Wat kunnen wij voor de doden doen? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een Engelsman in Frankrijk PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Lezers in het algemeen tevreden over Beweging PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Eeuwigheidsbesef PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie