Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Winter 2008
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Winter 2008

'Ik ben Karl Barth niet!' (Karl Barth) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Angst en vertwijfeling bij Kierkegaard - Niet los te maken van geloof PDF Print Email
Written by   

Angst en vertwijfeling vormen een rode draad in het werk van de Deense denker Søren Kierkegaard (1813-1855). Het lijkt alsof hij daarmee een moderne, niet-christelijke denker is. Het tegendeel is echter waar, want hij heeft met de beschrijving van deze existentiële situatie de mens zonder God willen beschrijven en zijn noodzaak van verlossing. Maar de verlossing gaat door de angst en vertwijfeling heen, want Kierkegaard verfoeit de ‘goedkope’ genade, die hij al zo vaak tegenkwam in de Deense staatskerk.

 
Wie was Henriette Roland Holst? (2) PDF Print Email
Written by   

Is het mogelijk om vanuit politiek engagement kunst te bedrijven, zonder dat die verbinding ontaardt in kitscherige propagandakunst? Henriette Roland Holst is een van de eerste en meest originele denkers in de Nederlandse geschiedenis over dit probleem.

 
Energetisch kerstfeest PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Zinvol innoveren PDF Print Email
Written by   

Op 12 maart 2008 vond er een symposium plaats met de titel Zijn er ethische grenzen aan de techniek? Dit symposium werd georganiseerd naar aanleiding van het recente verschijnen van het boek Denken, ontwerpen, maken – Basisboek techniekfilosofie van Maarten Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep en Marc de Vries. Een van de sprekers op dit symposium was dr. Rick Harwig, CTO Royal Philips Electronics. We legden hem enkele vragen voor.

 
Een uitweg uit draaideurcriminaliteit? PDF Print Email
Written by   

Is het kabinetsbeleid voor recidivevermindering overtuigend en effectief? Een evaluatie met aandacht voor de betekenis en de gevolgen van het opleggen van straffen en maatregelen voor de veroordeelde.

 
Construeren of ontsluiten? PDF Print Email
Written by   

In het vorige nummer van Beweging stelde Van Dyk de vraag: waarom christelijk onderwijs? Eén argument voor christelijk onderwijs is dat bij het onderwijzen van de ‘standaard’ schoolvakken impliciet een christelijk wereldbeeld wordt overgedragen. Maar welke boodschap geeft het onderwijs wat dit wereldbeeld betreft af: (1) onderwijs ontsluit voor de leerlingen de betekenisvolle wereld, Gods wereld, of (2) onderwijs helpt leerlingen eigen betekenis te creëren? Bram de Muynck gaat op dit dilemma in.

 
Toetreding van Kroatië en Turkije tot de Europese Unie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wij denken niet zelf; er is denken PDF Print Email
Written by   

Miriam van Reijen (1946) is filosoof en publicist. Na een periode in het buitenland heeft ze de draad in het hoger onderwijs weer opgepakt. Ze werkt als docent filosofie aan de Avans Hogeschool in Breda en aan het Hoger Onderwijs Voor Ouderen in Noord-Brabant.

 
'De grandeur van de rede' - Paus Benedictus XVI over nieuwe verbindingen van rede en geloof PDF Print Email
Written by   

Hoe verhouden religie en rede zich tot elkaar? Tot en met 2011 houden jaarlijks honderden scholieren zich voor hun vwo-eindexamen Filosofie bezig met deze vraag. Aan de hand van het boek Rede en religie van Michiel Leezenberg worden zij ingewijd in de eeuwenoude vragen rond dit thema. Leezenberg benadert rede en religie als twee tegengestelde zaken. Zo zegt hij dat de rede op een bepaald punt ten opzichte van de religie als winnaar uit de bus lijkt te komen (p. 125). Echter, is deze tegenstelling tussen rede en religie wel terecht?

Read more...
 
Wat is wijsheid? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Antwoord aan Geertsema - Waar geest is, is vrijheid PDF Print Email
Written by   

In Beweging 2008/3 heeft Henk Geertsema mijn boek Waar geest is, is vrijheid besproken (van nu af: Wgv). De redactie nodigde mij uit een antwoord te schrijven en ik wil dat vooral aangrijpen om te zoeken naar convergerende lijnen binnen filosofische scholen. Ik koester namelijk het ideaal dat na de eenwording van de kerk in 2004 ook de wijsgerige reflectie in de pkn gaat convergeren. De Reformatorische Wijsbegeerte (van nu af rw), ook wel de Wijsbegeerte der Wetsidee genoemd, was een synodaal gereformeerde aangelegenheid; Herman Dooyeweerd was hier natuurlijk de grote voortrekker. Binnen de hervormde kerk kun je eigenlijk moeilijk een parallel aanwijzen: er is geen hervormde tegenhanger van de RW. Het filosoferen in de 19e eeuw boog vaak juist weg van het belijden, en het filosoferen in de 20e eeuw was, mede onder invloed van de toch sterk kantiaanse Karl Barth, vaak fenomenologisch van aard en weinig programmatisch. Als je toch een parallel wilt aanwijzen, dan kan dat vanaf de jaren tachtig: wat men de ‘Utrechtse School’ is gaan noemen. Daar werd, net als ooit aan de VU, programmatisch gefilosofeerd met liefde voor het belijden. Ik vind dat we, nu de PKN een feit is, dus nog een extra reden hebben om beide stromingen met elkaar in verband te brengen, een reden boven op de algemeen geldige van intellectuele openheid. Ook om deze reden ben ik dan ook uiterst dankbaar voor het initiatief van Geertsema.

 
De paradox van het existentialisme PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Onvervuld bestaan PDF Print Email
Written by   

Hoelang duurt het nog voordat filosoof en publicist Ger Groot een gelovige wordt? In zijn publicaties lijkt hij steeds dichter aan te schuren tegen het christendom. Vertrouwen en genade zijn de sleutelwoorden van het geloof, meent hij.

 
Bliksem! Geraakt door Barth - Boekbespreking van ‘De brief aan de Romeinen’ van Karl Barth PDF Print Email
Written by   

Het eerste theologische opstel dat ik ooit las, was van Klaas Schilder ‘De paradox in de religie’. Karl Barth kreeg ervan langs. Schilder hekelde het wellustig zwelgen in paradoxen en vroeg aandacht voor de God in de geschiedenis; God is niet alleen maar boven de wereld (transcendent), maar ook in onze wereld (immanent). Hij is geen verticale lijn die als een bliksemflits, kortstondig, onze ervaring raakt. “Want God heeft niet alleen bliksemslagen te werpen, die in de horizontale wereld inslaan; Hij gaat ook met wolk- en vuurkolom met ons de horizontale kronkelwegen van de woestijnen door”, schreef Schilder. Hij verweet Barth, kort gezegd, dat hij een heel theologisch vak om zeep had gebracht, de historia revelationis, de geschiedenis van de openbaring.

Read more...
 
In alle redelijkheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie