Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Slagen met filosofie
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Slagen met filosofie
Archief van de Beweging-rubriek 'Slagen met filosofie'

De Questie verwerkingsopdrachten PDF Print Email
Written by   

De Radboud Universiteit Nijmegen en de GGD Rivierenland zijn – zo meldt het Reformatorisch Dagblad op 20 augustus 2007 - een groot onderzoek gestart naar de redenen die ouders in de (bevindelijk) gereformeerde gezindte aandragen voor het niet inenten van hun kinderen. Helma Ruijs, arts infectieziekten, zal in dit promotieonderzoek proberen in beeld te brengen welke medische, sociale en religieuze factoren van invloed zijn bij de beslissing om deze kinderen al dan niet te laten vaccineren. Daarnaast wil ze ook onderzoeken hoe ouders eventueel te overtuigen zijn om wel tot inenting over te gaan. Het Reformatorisch Dagblad spreekt zich positief uit over eerlijk onderzoek, omdat het bijvoorbeeld karikaturen kan rechtzetten. Het dagblad geeft in zijn commentaar evenwel een drietal bezwaren:

Read more...
 
Kennis in reformatorisch wijsgerig perspectief PDF Print Email
Written by   

1 Inleiding

Het uitgangspunt van de cursus ‘Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven’ is de overtuiging dat de tegenwoordige westerse cultuur gekenmerkt wordt door diepingrijpende problemen. Daarmee sluit zij in belangrijke mate aan bij wat het filosofische denken van Martin Heidegger heeft bewogen. De poging de werkelijkheid te beheersen door wetenschap en techniek heeft niet alleen vooruitgang gebracht. Integendeel, de bronnen waaruit de menselijke samenleving wordt gevoed, zijn problematisch geworden. Heidegger probeert in zijn denken terug te gaan tot de historische oorsprong van waaruit de cultuur opnieuw zin zou kunnen ontvangen. Voor hem is dat het zijnsdenken van de vroege Griekse filosofie. Daarmee kiest hij in feite voor een van de twee tradities die in belangrijke mate de geestelijke en intellectuele oriëntatie van de westerse cultuur hebben bepaald: het Griekse denken. In dit hoofdstuk wordt het uitgangspunt gekozen in het christelijk geloof, de andere bron waaruit onze cultuur in belangrijke mate haar inspiratie heeft geput. Tegenover het oorspronkelijke vragen naar het zijn bij Heidegger wordt hier het geloof in het geschapen zijn van de werkelijkheid door God op zijn vruchtbaarheid voor de vragen van onze tijd onderzocht.

Read more...
 


Sophie