Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Herfst 2007
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Herfst 2007

Ik heb nooit iets gelezen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wiskunde is een cadeau dat we begrijpen noch verdienen. Interview met Ard Louis. PDF Print Email
Written by   

Hoe beleven christen-wetenschappers de relatie tussen geloof en wetenschap in Groot Brittannie, een land met een geheel eigen traditie ten opzichte van Amerika en het Europese continent, zowel kerkelijk als filosofisch? Een interview met Ard Louis, rijzende ster in de natuurwetenschappen.

 
Gras PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het probleem van compassie PDF Print Email

In de loop van de 20e eeuw werd het debat in de bio- en de medische ethiek steeds meer beheerst door liberale beginselen zoals autonomie en niet-schaden, gebaseerd op wat Hans Reinders het rechten-discours heeft genoemd. Tegenover het christelijke barmhartigheidsdenken dat vaak heel paternalistisch werd ingevuld, werd steeds meer accent gelegd op de rechten van de patiënt. Daarvoor was ook wel enige grond. Maar al te vaak was de patient het object van de goedgunstigheid van mensen die barmhartigheid wilden betonen en werden er aan de vraag van de patiënt nauwelijks woorden vuil gemaakt.

 
Machtsstructuren zijn belangrijker dan compassie. Interview met Joan Tronto PDF Print Email
Written by   
 
Een rechtvaardige samenleving PDF Print Email
Written by   

Hoe kan een samenleving, waarin iedereen zijn eigen idee heeft over wat goed is, toch een rechtvaardige samenleving heten? Deze vraag is de kern van de filosofie van John Rawls (1921-2002). Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste filosofen van onze tijd. Zijn A Theory of Justice uit 1971 is nu voor het eerst vertaald in soepel Nederlands: Een theorie van de rechtvaardigheid.

 
Techniek en globalisering PDF Print Email
Written by   

Onlangs verscheen het boek ‘Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie.’ Het boek bestaat uit drie delen: introductie, analyse van techniek, techniek en maatschappij. Het is geschreven vanuit de reformatorische wijsbegeerte zoals die ontwikkeld is door Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven. Dit is het tweede artikel in een serie van drie waarin fragmenten uit het boek worden gepubliceerd.

 
Economie en bevrijding PDF Print Email
Written by   

Roelf Haan is een veelzijdig mens die zich onder meer heeft bezig gehouden met de analyse van de economische methodologie, met het aandragen van oplossingen voor het internationale monetaire beleid en met bevrijdingstheologie. Hij werkte bij het IMF, maar was tegelijkertijd een van de criticasters van dit instituut. Hij woonde en werkte als econoom aan ISEDET, een theologische opleiding in Argentinië toen daar in 1976 een militaire coup plaatsvond. Hij is ook een man van de praktijk: een door de wol geverfde mediabaas en als Solidaridad-bestuurder actief in de wereld van de Fair Trade.

 
Ik heb de pest aan de Verlichting PDF Print Email
Written by   

Egbert Schuurman neemt voor de tweede keer afscheid als bijzonder hoogleraar. Nu definitief. Hij luidt nog een keer de alarmklok over onze cultuur en geeft tegelijk een grote opening in de discussie over de problemen van onze multiculturele samenleving.

 
Rede en religie, moraal en geweld PDF Print Email
Written by   

In Nederland is het gebruikelijk dat jonge kinderen worden ingeënt tegen allerlei ziekten. Toch zijn er ook ouders die dat heel bewust niet laten doen. Soms gaat het om ouders met een antroposofische of christelijke levensovertuiging, soms om voorstanders van homeopathie. Uit onderzoek naar religieuze factoren is gebleken dat het vertrouwen op God een belangrijk motief is voor sommige christenen om hun kinderen niet te laten inenten. Met een beroep op Gods voorzienigheid wordt het niet laten inenten van kinderen gelegitimeerd. Sommigen zullen deze manier van doen als diepgelovig typeren. Anderen spreken hierover hun afschuw uit, omdat met het bewust nalaten van het inenten het risico op een ernstige ziekte wordt verhoogd. Het kind kan de dupe worden van deze nalatigheid. Op grond van religieuze motieven wordt moreel handelen goedgepraat dat mogelijk kwade of gewelddadige gevolgen heeft.

Read more...
 
Jan Patocka, 1907-1977: De filosoof van Charta '77 PDF Print Email
Written by   

Ruim 30 jaar geleden, haalden enkele Tsjechoslowaakse dissidenten de wereldpers doordat zij het manifest Charta’77 verspreidden. Het was in de tijd van de Koude Oorlog, waar West-Europa tegenover Oost-Europa stond. Begrippen als communisme, IJzeren Gordijn, Berlijnse Muur, Nato, Warschaupact, neergeschoten vluchtelingen, enzovoort kwamen veelvuldig in de westerse pers voor.

Tsjecho-Slowakije was zo’n Oostblokland. In de jaren zeventig maakte het communisme de samenleving er uiterst mistroostig. Er was absolute stilte. Alleen de stem van de communistische partij deed van zich horen. 1984 van Orwell1 was er werkelijkheid geworden. Daarom was het zo opmerkelijk dat op 1-1-1977 enkele dissidenten het manifest Charta’77 verspreidden.

 
De filosofie van Jan Patocka PDF Print Email
Written by   

Het was in de nadagen van Edmund Husserl, de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen Jan Patoc˘ka in Freiburg bij Husserl ging studeren. Husserl was de grondlegger van de fenomenologie, de stroming die zich toelegt op een nauwgezette analyse van de fenomenen, de dingen zoals ze aan ons verschijnen. Hij had zich een reeds eeuwenoud doel voor ogen gesteld: een vaste fundering van wetenschappelijke kennis, preciezer gezegd: een vaste fundering van alle rationele oordelen. Die kon volgens Husserl alleen worden gevonden in een analyse van de dingen zoals ze aan ons bewustzijn verschijnen, met name van de vaste structuren die zich daar noodzakelijkerwijs in voordoen.

 
In memoriam Joop Haak (1947-2007): Denken vanuit de ander PDF Print Email
Written by   

Plotseling is Joop Haak overleden. Wij missen een bijzonder mens, een bestuurslid met passie, een man die sterk was en tegelijk ook kwetsbaar, iemand die als denker een doener en als doener een denker was.

Read more...
 
De uitdaging van de islamitische technologiekritiek PDF Print Email
Written by   

Door het opkomend terrorisme zijn we er ons de laatste jaren goed bewust van geworden dat de westerse wereld en de islamitische wereld naast een gemeenschappelijke geschiedenis, ook zeer grote verschillen kennen. Ik vraag uw aandacht voor de respectieve houding tegenover technologie en haar problemen. Dit is geen gangbare benadering van de spanningen tussen de westerse en de islamitische cultuur, maar wel een veelzeggende en belangwekkende.

Read more...
 
Boekbespreking PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie