Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Misverstand
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Misverstand PDF Print Email
Written by   

Bij het krijgen van een kind is het zoeken naar een passende naam een heel proces. Want wat is passend? Dat weet je pas als je het kind kent. Maar je leert een kind pas kennen onder een bepaalde naam. Die naam moet leuk zijn en goede associaties wekken. Zo’n 65 jaar na de oorlog heten er nog steeds nauwelijks mensen Adolf.

Met organisaties of verenigingen is dit anders. Die krijgen vaak een naam die past bij hun doelstelling of ambitie. Zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Of de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. De afkorting van die laatste naam is gehandhaafd, ook al heet de club inmiddels anders. Blijkbaar is het merk zo sterk, dat men er niet meer over piekert de afkorting aan te passen aan de actualiteit.

Over de vraag wat een goede naam is voor de ooit door Dooyeweerd en Vollenhoven begonnen wijsgerige beweging is al veel gediscussieerd. Ik denk wel eens dat dat te maken heeft met het ongelukkige streven een ideale naam te vinden.

Ik persoonlijk heb op de deze maand voltrokken naamswijziging van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte aangedrongen. Niet omdat ik die naam niet goed vond. Integendeel: als je het verhaal erachter kent, is het een prima naam. Voor mij was er eigenlijk maar één reden om de naam te veranderen: de naam wekte nogal eens het misverstand dat de filosofie van (de volgelingen van) Vollenhoven en Dooyeweerd zou behoren tot een specifieke richting in het Nederlandse protestantisme, namelijk die van de bevindelijk gereformeerden. En dat terwijl de beweging van origine altijd breder is geweest.

Volgens mij is het zoeken naar de ideale naam een vergeefse inspanning. Maar het is wel zinvol om te proberen misverstanden te vermijden. De aanduiding ‘Christelijke Filosofie’ is minder specifiek dan de vorige, maar geeft wel heel precies een centrale drijfveer aan uit de traditie van de Calvinistische of Reformatorische Wijsbegeerte: de wens om te filosoferen vanuit het christelijk geloof. Daarover kan geen misverstand bestaan.

 
Sophie