Illustratie, Het motief van de ‘gouden keten’

Het motief van de ‘gouden keten’

Aristoteles’ vader was als hofarts werkzaam voor koning Amyntas van Macedonië. De latere koning Philippus II had voor de opleiding van zijn zoon Alexander de hulp van Aristoteles ingeroepen. Die heeft toen, niet in de hoofdstad Pella, maar in het kleine provinciestadje Mieza, leidinggegeven aan een soort eliteschool. Daar is in ieder geval Homerus goed bestudeerd, want later, toen Alexander de wereld introk om die te veroveren, had hij op zijn veldtochten altijd de tekst […]

Illustratie, Genderneutraal?

Genderneutraal?

Aart Deddens

Sofie is de naam voor dit stoplicht aan de Vredenburg in Utrecht. De vraag is of zij een probleem oplost of een probleem creëert. Gaat het bijvoorbeeld om een voetgangersoversteekplaats of om een voetgangstersoversteekplaats? Sinds het vorige nummer van Soφie wordt u als ‘sporend’ abonnee door de NS aangesproken als ‘beste reiziger’. Hoewel het machinisten en conducteurs vrij staat om bij het gebruik van de intercom terug te vallen op het archaïsche ‘dames en heren’, […]